İlkelerimizİLKELERİMİZYapılacak tüm faaliyetlerimizde, vizyon ve misyonumuzda ifadesini bulan gaye ve amaçlara odaklanılacaktır.

Ülke coğrafyamızdaki tüm inanç ve kültürlere mensup insanlarımız bir vücudun organları sayılacak; hepsine karşı kucaklayıcı ve uzlaşmacı bir anlayışla hareket edilecektir. Kulübümüzün içerisinde ve faaliyetlerinde Tenis Sporu aracılığıyla hedeflediğimiz bütünleşik yaklaşıma uygun olarak, 7 den 70 de herkese eşit imkanlar ve değer verilecektir.

Milli menfaat ve çıkarların korunmasında bir kulüp olarak öncü olunacak, spor yoluyla yapılabilecek tüm çalışmalar yapılacak, ülkemizin ve sporumuzun tanıtımı için çaba sarf edilecektir.

İletişim